Ιστορία

Ο   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1994


 

ΓΚΙΩΝΗ   ΕΡΙΕΤΤΑ                      –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 27-06-1994 εως 30-11-1996 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ       –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-12-1996 εως 30-04-1998 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Ν.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-05-1998 εως  30-09-2000 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Κ.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-10-2000 εως 30-09-2002 

ΣΚΑΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ             –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-10-2002 εως 30-09-2004 

ΣΚΑΛΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ            –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-10-2004 εως 30-09-2006 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ από 01-10-2006  εως 30-09-2007 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Ν.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2007 εως 01-10-2009 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Ν.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2009 εως 01-10-2011 

 ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣ/ΝΟΣ     –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2011 εως 01-10-2013 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣ/ΝΟΣ     –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2013 εως 01-10-2015 

 ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Ν.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2015 εως 01-10-2017 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ   Ν.  ΓΙΑΝΝΗΣ    –    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  από 01-10-2017 εως ΣΗΜΕΡΑ

Login

Lost your password?