36η ενημερωση μελων Σ.Ε.Τ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από τέλη Οκτωβρίου 2015) έχει συνεδριάσει ήδη 6 φορές, έχει υλοποιήσει ήδη 8 δράσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχει προγραμματίσει άλλες 6 δράσεις που αναφέρονται παρακάτω, είναι στο τελευταίο στάδιο της επανέκδοση των εντύπων του Συλλόγου  και έχει δρομολογήσει την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου. Όλα τα παραπάνω δε θα ήταν εφικτά εάν τα μέλη του Δ.Σ. δεν αφιέρωναν τον πολύτιμο χρόνο τους (ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ) με προσήλωση στους σκοπούς του συλλόγου. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουν τα μέλη αλλά και τα Μη Μέλη ότι ο Σ.Ε.Τ. εργάζεται για το όφελος του Τολού αλλά και της ευρύτερης περιοχής και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του.

Login

Lost your password?