Αρχική » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. & Γ.Σ (Page 4)
Αποφασεις 13ης Συνεδριασης 2016
30 Oct
2016

Αποφασεις 13ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Κυριακή 30/10/2016 και ώρα 18:00 στο café Nicolas συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΣΕΤ, η 13η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 12ης Συνεδριασης 2016
20 Oct
2016

Αποφασεις 12ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 11:00 στο café Nikolas συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 12η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 11ης Συνεδριασης 2016
15 Sep
2016

Αποφασεις 11ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 15/09/2016 και ώρα 11:00 στο café Nikolas συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 11η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 10ης Συνεδριασης 2016
29 Aug
2016

Αποφασεις 10ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 29/08/2016 και ώρα 21:30 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 10η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 9ης Συνεδριασης 2016
12 Jul
2016

Αποφασεις 9ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Τρίτη 12/07/2016 και ώρα 22:00 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 9η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 8ης Συνεδριασης 2016
8 Jun
2016

Αποφασεις 8ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Τρίτη 08/06/2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 7ης συνεδριασης 2016
19 May
2016

Αποφασεις 7ης συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 19/05/2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 6ης συνεδριασης 2016
19 Apr
2016

Αποφασεις 6ης συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 6η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 5ης συνεδριασης 2016
29 Mar
2016

Αποφασεις 5ης συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Τρίτη 29/03/2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΣΕΤ η 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα
Αποφασεις 4ης Συνεδριασης 2016
10 Mar
2016

Αποφασεις 4ης Συνεδριασης 2016 »

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 10/03/2016 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη η 4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

περισσότερα

Login

Lost your password?