Προγραμμα Μετεκπαιδευσης στον Τουρισμο

Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τμήματα Μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 1077/1980 όπως ισχύει, για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους.

Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.

Δείτε παρακάτω τα δελτία τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2021 μετεκπαιδευση ΣΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021

Login

Lost your password?