ΔΙΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Τ – MEMBERS OF THE BOARD

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Από 25-10-2017 έως 25-10-2019

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ  Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ Πρόεδρος
(τηλ 27520 59097 Κιν. 6937005907 fax 59679)
E mail: jg@j-g.gr
ΒΛΑΧΑΚΗ ΝΕΛΛΗ Αντιπρόεδρος
(τηλ 27520 59212 Κιν.6947001302  fax 59918)
E mail: nelly.vlachaki@gmail.com
ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Γραμματέας
(τηλ 27520 59658 Κιν. 6972302750 fax 59862)
E mail: info@onira-greece.gr
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ταμίας
(τηλ 27520 58335  Κιν. 6943750881)
E mail: nikolas_cafebar@yahoo.gr
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος
(τηλ 27520 59980 Κιν.6946544474  fax 58009)
E mail: kotsiopoulosstavros@hotmail.com
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέλος
(Κιν. 6934737831)
E mail: a_michael_tolo@hotmail.com
ΣΚΑΛΙΔΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ Μέλος
(τηλ 27520 58401 Κιν. 6942981924 fax 59050)
E mail: tolohol@otenet.gr
ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

Μέλος
(τηλ 27520 59198  Κιν. 6944724124)
E mail: papakitalagani@yahoo.gr
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος
(τηλ 27520 59430 Κιν. 6944511857 fax 59661)
E mail: dimitris@pegasus-cruises.gr
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωματικό

Μέλος

(τηλ 27520 59895 Κιν. 6944355619)
E mail: andreas_tsag@hotmail.com
ΚΑΡΟΥΝΤΖOΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ Αναπληρωματικό

Μέλος

(τηλ 27520 59611 Κιν. 6982717193)
E mail:karountzosadrianos@yahoo.com

 

MEMBERS OF THE BOARD

 From 25-10-2017 until 25-10-2019

GEORGIDAKIS N. YIANNIS President
(tel 27520 59097 mob. 6937005907 fax 59679)
E mail: jg@j-g.gr
VLACHAKI NELLY Vice-President
(tel 27520 59212 mob.6947001302  fax 59918)
E mail: nelly.vlachaki@gmail.com
 

KOUGIAS TASOS

Secretary
(tel 27520 59658 mob. 6972302750 fax 59862)
E mail: info@onira-greece.gr
BIKAKIS NIKOLAOS Treasurer
(tel 27520 58335  mob. 6943750881)
E mail: nikolas_cafebar@yahoo.gr
KOTSIOPOULOS STAVROS Member
(tel 27520 59980 mob.6946544474  fax 58009)
E mail: kotsiopoulosstavros@hotmail.com
MICHAIL ALEXANDROS Member
(mob. 6934737831)
E mail: a_michael_tolo@hotmail.com
SKALIDIS MANOLIS Member
(tel 27520 58401 mob. 6942981924 fax 59050)
E mail: tolohol@otenet.gr
 

TALAGANI EVGENIA

Member
(tel 27520 59198  mob. 6944724124)
E mail: papakitalagani@yahoo.gr
TRIANTAFILLOU DIMITRIS Member
(tel 27520 59430 mob. 6944511857 fax 59661)
E mail: dimitris@pegasus-cruises.gr
TSAGKARELIS ANDREAS  

Replacement Member

(tel 27520 59895 mob. 6944355619)
E mail: andreas_tsag@hotmail.com
KAROUNTZOS ANDRIANOS  

Replacement Member

(tel 27520 59611 mob. 6982717193)
E mail:karountzosadrianos@yahoo.com

Login

Lost your password?