Τηλεδιασκεψη μελων Σ.Ε.Τ.

Θέματα Τηλεδιάσκεψης / Ομιλητές

  • Εισαγωγή Προέδρου –  Απαντήσεις υποβληθέντων ερωτήσεων

Εισαγωγικός Λόγος Προέδρου

  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις μελών.

Απαντήσεις Ερωτήσεων Μελών ΣΕΤ

  • Ιστορική Αναδρομή  – Ομιλητής: Γεωργιδάκης Γιάννης

Σύντομη Αναδρομή

  • Απαγόρευση ταξιδιών εξωτερικού από διάφορες χώρες

Περιορισμοί Ταξιδιών Εξωτερικού

  • Θέσεις / Προτάσεις Σ.Ε.Τ. σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοιού – Ομιλητής: Σκαλίδης Πέτρος

Θεσεις Σ.Ε.Τ. για Αντιμετωπιση Επιπτωσεων

  • Δράσεις Προβολής – Ομιλητής: Ιωάννου Παναγιώτης
  • Εθελοντικές Δράσεις – Ομιλητής: Ηλιόπουλος Βαγγέλης
  • Βίντεο Προβολής Τολού – Ομιλητής: Πλιάτσικα Άννα

ΤΟΛΟ 2020 Δράσεις Προβολής

  • Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου –  Ομιλητής: Μπικάκης Νίκος

Τηλεδιάσκεψη 07.05.20-Μπικάκης Νικόλαος Ομιλια

  • Σχέδιο προτάσεων για τη λειτουργία των Καταλυμάτων – Ομιλητής: Γεωργιδάκης Γιάννης

Σχέδιο Προτάσεων Λειτουργίας Καταλυμάτων

 

 

 

Login

Lost your password?