Προγραμμα ανακυκλωσης συσκευασιων

Σας γνωρίζουμε ο Δήμος Ναυπλιέων εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης  Συσκευασιών (του ΥΠΕΣ σύμφωνα με το Ν. 4496/2017).

Η εταιρεία ανακύκλωσης θα προβεί το επόμενο διάστημα στην δωρεάν τοποθέτηση κάδων στους χώρους των επιχειρήσεων μας για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Η εταιρεία θα αναλαμβάνει επίσης την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών.

 Γι’ αυτούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης  Συσκευασιών επισυνάπτουμε τα εξής:

1)    Αίτηση συμμετοχής στην Ανακύκλωση

2)    Ενδεικτικό Πρωτόκολλο παραλαβής συσκευασιών

3)    Νόμος 4496/17 βάσει του οποίου υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα.

4)    Φωτογραφία από τους κάδους που θα τοποθετηθούν στην κάθε επιχείρηση.

PHOTO 4

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση το αργότερο μέχρι 25/02/2020 (αποστολή με emailinfo@tolo.gr).

Η ανακύκλωση είναι μια πολύ σημαντική δράση και προτρέπουμε όλες τις επιχειρήσεις μας, μέλη του Σ.Ε.Τ. , να συμμετάσχουν.

Όλοι οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον που ζούμε.

Login

Lost your password?