ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/05/2021

 1. Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 1632-Β-21.04.21 ΚΥΑ 6632-2021)
 2.  Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή Υγειονομικών  Πρωτοκόλλων σε Καταλύματα (Εκπαίδευση & Test) (Υπ.Τουρισμου 7227-27.04.21)
 3. Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επεξεργασία Δεδομένων (Επεξεργασία Δεδομένων)
 4. Μέτρα Καθαρισμού & Απολύμανσης σε χώρους και Επιφάνειες (Υπ.Υγειας-Δ1γΓ.Ποικ 19954-20-03-20)
 5. Λοίμωξη Αναπνευστικού Covid 19 – Οδηγίες για Καταλύματα (ΕΟΔΥ-01-06-20)
 6. Οδηγός Επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση (Οδηγός Ε.Φ.Ε.Τ)
 7. Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 2678-01.07.20)
 8. Mέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARSCOV-2 στις επιχειρήσεις εστίασης. (Υπ.Υγειας Δ1γ.ΓΠ οικ 32968-27.05.21)
 9. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ-2798-Δ1αΓΠ.οικ. 44076-11-07-20)
 10. Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19. (ΦΕΚ 1647- Δ1αΓΠ.οικ.27815-03-05-20)
 11. Μέτρα Προστασίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Υπ.Υγειας-Δ1(δ)ΓΠοικ32179-22-05-20)
 12. Σύστημα Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Υπ.Υγειας-Δ1(δ)ΓΠ16481-14-03-20)
 13. Πρόληψη της Νόσου των Λεγεωνάριων στο Πλαίσιο της Πανδημίας COVID-19 (Υπ.Υγειας-Δ1 ΓΠοικ.32965-27-05-20)
 14. Πρόληψη της Νόσου των Λεγεωνάριων – Αγγλικά (ENGLISH Guide for Legionella)
 15. Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων (Υπ.Υγειας-Δ1(δ) ΓΠ οικ.26635-23-04-20)
 16. Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη Παραλίες προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως και τις 23.6.2020. (ΦΕΚ-2116-Β-9-6-2020)
 17. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης (ΦΕΚ-1864-47458 ΕΞ-15-05-20)
 18. Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-101-24.05.2020) που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης – Άρθρο 42
 • Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα – Άρθρο 43
 • Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων – Άρθρο 46
 • Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών – Άρθρο 47
 • Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) – Άρθρο 48
 • Κατευθυνόμενες αγορές – Άρθρο 49
 • Εξ ορθολογισμός επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης – Άρθρο 45

Login

Lost your password?