ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Όπως γνωρίζετε σε εφαρμογή των νέων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για τα Ξενοδοχεία/Καταλύματα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνει εκ νέου εκπαίδευση ο συντονιστής για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν το 2021.

Η προθεσμία για εκπαίδευση του συντονιστή ξενοδοχείου/καταλύματος είναι μέχρι 15/06/21. Ο συντονιστής θα πρέπει να εκπαιδεύσει το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης μέχρι 30/06/21.

Προτείνουμε στα μέλη τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της TÜV AUSTRIA ACADEMY με θέμα “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ /ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει την Δευτέρα 31/05/2021.

Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50,00€. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επισυνάπτουμε τη “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021” και μπορείτε να μας την στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στο e-mail info@tolo.gr , έως την Τετάρτη 26/05/2021 (Κωδικός προγράμματος HTL1)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12 και ο μέγιστος 25.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Μεγάλη προσοχή, η πληρωμή θα γίνει (απευθείας στην TÜV AUSTRIA ACADEMY η οποία θα εκδώσει και το τιμολόγιο) μετά την επιβεβαίωση από τον Σ.Ε.Τ. την Πέμπτη, ότι υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης είναι η εξόφληση του προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού.

Login

Lost your password?