Εκθεσεις που θα συμμετεχει ο Σ.Ε.Τ.


Σας ενημερώνουμε ότι ο Σ.Ε.Τ. προτίθεται να συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις τουρισμού για το 2019 που θα έχει περίπτερο η Περιφέρεια Πελοποννήσου:

  • WTM Λονδίνου, 04-06 Νοεμβρίου 2019
  • PHILOXENIA, Θεσσαλονίκη, 08-10 Νοεμβρίου 2019

 Όσον αφορά το 2020 δεν έχει καταρτιστεί ακόμη ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρόλα αυτά μας ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει στα σημαντικά γεγονότα όπως τα προηγούμενα έτη:

  • BRUSSELS, 06-09 Φεβρουαρίου 2020
  • BIT Μιλάνο, 09-11 Φεβρουαρίου 2020
  • ITB Βερολίνο, 04-08 Μαρτίου 2020
  • Mitt Μόσχα, 17-19 Μαρτίου 2020

Παρακαλούμε όποια μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη προσπάθεια προβολής του Τολού, να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?