ΔΙΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Τ – MEMBERS OF THE BOARD

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Από 25-10-2021 έως 25-10-2023

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος 2752059743 info@tolo.gr
ΜΑΤΙΝΑ ΔΕΔΕΑ Αντιπρόεδρος 6972540158 manicmania82@gmail.com
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ-SIEKIERCZAK MICHALINA Γραμματέας 2752058318 oasisapartments.hotel@gmail.com
ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ταμίας 2752059194 cholevapharmacy@gmail.com
ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μέλος 6932763194 info@tolosailing.gr
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος 6946544474  info@hotelgoldenbeach.gr
ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μέλος 6939591551 skalmano@yahoo.gr
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος 2752059895 andreas_tsag@hotmail.com
ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αν. Μέλος 2752059077 bikgeo@gmail.com
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ  Μέλος 2752099619 apliatsik@yahoo.gr

 

 

MEMBERS OF THE BOARD

 From 25-10-2021 until 25-10-2023

IOANNOU PETER President 2752059743 info@tolo.gr
MANIA DEDEA Vice-President 6972540158 manicmania82@gmail.com
PAPADRIANOU-SIEKIERCZAK MICHALINA Secretary 2752058318 oasisapartments.hotel@gmail.com
CHOLEVA  EVANGELIA Treasurer 2752059194 cholevapharmacy@gmail.com
VLACHOS DIONYSIOS Member 6932763194 info@tolosailing.gr
KOTSIOPOULOS STAVROS Member 6946544474  info@hotelgoldenbeach.gr
SKALIDIS MANOLIS Member 6939591551 skalmano@yahoo.gr
TSAGARELIS  ANDREAS Member 2752059895 andreas_tsag@hotmail.com
TSIROS  DIMITRIS  Replacement Member 2752059077 bikgeo@gmail.com
PLIATSIKA  ANNA  Member 2752099619 apliatsik@yahoo.gr

Login

Lost your password?