ΔΙΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Τ – MEMBERS OF THE BOARD

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Από 25-10-2019 έως 25-10-2021

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ N. ΓΙΑΝΝΗΣ Πρόεδρος 2752059097 jg@j-g.gr
ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Αντιπρόεδρος 2752058401 tolohol@otenet.gr
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ-SIEKIERCZAK MICHALINA Γραμματέας 2752058318 oasisapartments.hotel@gmail.com
ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ταμίας 2752059194 cholevapharmacy@gmail.com
ΒΛΑΧΑΚΗ ΝΕΛΛΗ Μέλος 2752059212 info@nellys-hotel.gr
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος 2752059188 info@frinihotel.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος 2752059743 info@kleoni.gr
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος 2752059895 andreas_tsag@hotmail.com
ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 2752059077 bikgeo@gmail.com
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ Αν. Μέλος 2752099619 apliatsik@yahoo.gr
ΣΚΑΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ Αν. Μέλος 2752059012 iro_is@yahoo.gr

 

 

MEMBERS OF THE BOARD

 From 25-10-2019 until 25-10-2021

GEORGIDAKIS  N. YIANNIS President 2752059097 jg@j-g.gr
SKALIDIS  PETROS Vice-President 2752058401 tolohol@otenet.gr
PAPADRIANOU-SIEKIERCZAK MICHALINA Secretary 2752058318 oasisapartments.hotel@gmail.com
CHOLEVA  EVANGELIA Treasurer 2752059194 cholevapharmacy@gmail.com
VLACHAKI NELLI Member 2752059212 info@nellys-hotel.gr
ILIOPOULOS  EVANGELOS Member 2752059188 info@frinihotel.gr
IOANNOU  PETER Member 2752059743 info@kleoni.gr
TSAGARELIS  ANDREAS Member 2752059895 andreas_tsag@hotmail.com
TSIROS  DIMITRIS Member 2752059077 bikgeo@gmail.com
PLIATSIKA  ANNA Replacement Member 2752099619 apliatsik@yahoo.gr
SKALIDIS  ARGIRI Replacement Member 2752059012 iro_is@yahoo.gr

Login

Lost your password?