ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

Υστέρα από σχετική ενημέρωση από την Δ.Ε.Η., σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος την Τρίτη 15/10/2019 από 08:00 έως 10:00 σε μεγάλο μέρος του Τολού.

Σχετικά με τη προηγούμενη ανακοίνωση για διακοπή την Παρασκευή 28/09/2019 που δεν πραγματοποιήθηκε, η ΔΕΗ μας ενημέρωσε ότι αυτό έγινε λόγω του θανατηφόρου ατυχήματος.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?