Αποφασεις 9ης Συνεδριασης 2019

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30 στο Τολό του Δήμου Ναυπλιέων και στο ξενοδοχείο John & George μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 736/19 του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου Γεωργιδάκη Ιωάννη του Νικολάου, συνήλθε η 9η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019, με τα εξής θέματα:

 1. Ενημερώσεις/Απολογισμός από τις δράσεις μελών Δ.Σ.
 2. Πρόταση Αποκατάστασης Μηχανημάτων Παροχής Τροφής στα Αδέσποτα
 3. Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης

 Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Γεωργιδάκης Γιάννης
 2. Σκαλίδης Μανώλης – Γεώργιος
 3. Τσαγκαρέλης Ανδρέας
 4. Κωτσιόπουλος Σταύρος
 5. Μπικάκης Νικόλαος
 6. Τριανταφύλλου Δημήτρης
 7. Βλαχάκη Νέλλυ

Απόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Ταλαγάνη Ευγενία
 2. Μιχαήλ Αλέξανδρος
 3. Κουγιάς Αναστάσιος

Ενημερώσεις/Απολογισμός από τις δράσεις μελών Δ.Σ.

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τα εξής:

 • Tην πορεία είσπραξης των συνδρομών από τον ταμία Κον Μπικάκη Νίκο.
 • Έγινε απολογισμός για το Energy Triathlon Tolo. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση.
 • Συζητήθηκε η συμμετοχή στις εκθέσεις W.T.M. και Philoxenia, όπως και η καθυστερημένη ενημέρωση από την περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συμμετοχή.
 • Διαβάστηκε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου σχετικά με το στρατόπεδο Ναυπλίου.
 • Σε συνέχεια της συνάντησης στο προηγούμενο Δ.Σ. με την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ κα Ράλλη, στάλθηκαν οι προτάσεις του Σ.Ε.Τ. για την τουριστική προβολή με το Α.Π. 728/19
 • Ύστερα από ερώτηση δημοσιογράφου συζητήθηκε το θέμα για τη δεξαμενή βοθρολυμάτων καθώς και για τα μπάζα που βρίσκονται στο βουνό πάνω από το Τολό.
 • Για το σεμινάριο Επόπτη ασφαλείας Πισίνας υπάρχει ενδιαφέρον από 8 άτομα όποτε θα αναζητηθούν οικονομικές προσφορές για την υλοποίηση του.
 • Για το σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ. υπάρχει ενδιαφέρον μόνο από 6 άτομα όποτε δεν θα υλοποιηθεί.
 • Ενημέρωση για τη συνάντηση του Προέδρου Σ.Ε.Τ. με τον Υπουργό Τουριμού Κον Θεοχάρη.

 Πρόταση Αποκατάστασης Μηχανημάτων Παροχής Τροφής στα Αδέσποτα

Συζητήθηκε η αποκατάσταση των ζημιών λόγω βανδαλισμών στα μηχανήματα παροχής τροφής για τα Αδέσποτα ζώα. Το κόστος της αισθητικής αποκατάστασης είναι 500 ευρώ + Φ.Π.Α και για τα 2 μηχανήματα. Ομόφωνα εγκρίθηκε το ποσό και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες.

Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης

Έχουν σταλεί 2 ενημερωτικά email, έχει γίνει ενημέρωση μέσω τοπικών εφημερίδων, ανάρτηση στο set-tolo.gr και γραπτή πρόσκληση στα μέλη για τη Γενική Συνέλευση.

Για την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει τα μέλη του Δ.Σ. να προσέλθουν 30 λεπτά νωρίτερα για τον καλύτερο συντονισμό. Θα ετοιμαστεί μπουφέ με καφέ και βουτήματα για τους συμμετέχοντες.

Login

Lost your password?