Αποφασεις 5ης Συνεδριασης 2019

5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – 2019

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών σελίδα 19

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 21:00 στο Τολό του Δήμου Ναυπλιέων και στο “Nicola’s Cafe”, μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 617/19 του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου Γεωργιδάκη Ιωάννη του Νικολάου, συνήλθε η 5η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019, με τα εξής θέματα:

 • Ενημερώσεις / Απολογισμός από τις δράσεις των μελών του Δ.Σ.
 • Επιστολή παραίτησης του κ. Καρούντζου Ανδριανού
 • Συζήτηση για το έργο αναβάθμισης πάρκου Κρητών.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Γεωργιδάκης Γιάννης
 2. Κουγιάς Αναστάσιος
 3. Μπικάκης Νικόλαος
 4. Σκαλίδης Μανώλης – Γεώργιος
 5. Μιχαήλ Αλέξανδρος
 6. Κωτσιόπουλος Σταύρος
 7. Τριανταφύλλου Δημήτρης
 8. Τσαγκαρέλης Ανδρέας

Απόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Βλαχάκη Νέλλυ
 2. Καρούντζος Ανδριανός

ΘΕΜΑ 1ο

Μετά από ενημέρωση του ταμία του συλλόγου κ.Μπικάκη Νικόλαο, το υπόλοιπο του ταμείου έως σήμερα είναι 1.178 ευρώ και απομένει σε εκκρεμότητα πληρωμής το ποσό των 265 ευρώ για την πινακίδα ενημέρωσης στην είσοδο του Τολού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το email που έλαβε στις 10/05/2019 από την εταιρεία “Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών¨ σχετικά με την οικονομική προσφορά αναλύσεων νερού για τις επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα: 1.για έλεγχο πόσιμου νερού από παροχή δικτύου 2. έλεγχο νερού κολυμβητικών δεξαμενών 3. έλεγχος νερού για το μικρόβιο Legionella pneumophia. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. να σταλθεί email σε όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του συλλόγου, με την αίτηση για συμπλήρωση των στοιχείων όσων επιχειρήσεων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις παραπάνω αναλύσεις νερού, με καταλυτική ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης έως τις 15/05/2019.

Φιλοξενία Ρουμάνου δημοσιογράφου-blogger με σκοπό τουριστική προβολή και διαφήμιση του Τολού. Η συνεργασία αυτή είναι η συνέχεια της συνάντησης-γνωριμίας μεταξύ αυτού και του κ.Μπεϋγενέ Παναγιώτη, μέλος του Σ.Ε.Τ. στα πλαίσια παρουσίας και εκπροσώπησης του Σ.Ε.Τ. στην τουριστική έκθεση στο Βουκουρέστι τον Ιανουάριο 2019.

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδεχόμαστε ομόφωνα ως Δ.Σ. την επιστολή παραίτησης του κ.Καρούντζου Ανδριανού. Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.

ΘΕΜΑ 3ο

Το κόστος της συντήρησης, σχετικά με το έργο αναβάθμισης του Πάρκου Κρητών (καινούρια αρδευτική, δεντροφύτευση, φυτοφύτευση) ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ κάθε μήνα. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. ο Σ.Ε.Τ. να αναλάβει μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολού ( στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο) την συντήρηση του πάρκου για τα 2 πρώτα χρόνια. Το ετήσιο κόστος που θα αναλάβει ο Σ.Ε.Τ. είναι 900 ευρώ. Εφόσον στο μέλλον ο Δήμος ή το Τοπικό Συμβούλιο χρηματοδοτήσει την συντήρηση μέσω του Πράσινου Ταμείου του Δήμου, το κόστος θα μειωθεί αναλογικά από το ταμείο του Σ.Ε.Τ. και του Πολιτιστικού Συλλόγου.

 

Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κουγιάς                                                 Ιωάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?