Αποφασεις 5ης Συνεδριασης 2018

5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – 2018

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών σελίδα 90

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 06/04/2018 και ώρα 18:30 στο  ξενοδοχείο John & George συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΤ Ιωάννη Γεωργιδάκη το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

 • Αγορά βεγγαλικών για τις εκδηλώσεις του Πάσχα.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Γεωργιδάκης Γιάννης
 2. Βλαχάκη Νέλλυ
 3. Κουγιάς Αναστάσιος
 4. Μπικάκης Νικόλαος
 5. Τσαγκαρέλης Ανδρέας
 6. Κωτσιόπουλος Σταύρος
 7. Μιχαήλ Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Τ. μας ενημέρωσε ότι στην συνομιλία του με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τολού, ειπώθηκε ότι από τον Δήμο Ναυπλιέων θα δοθούν 2 κιβώτια βεγγαλικά για την Ανάσταση που θεωρούνται πολύ λίγα. Μετά από τηλεφωνική έρευνα του Προέδρου του Σ.Ε.Τ. αποφασίστηκε να αγοραστούν βεγγαλικά από τον κύριο Γιάννη Κόλλια αξίας 200 ευρώ ως εξής:

 • 1 κουτί με 25 βολές
 • 2 κουτιά με 49 βολές
 • 2 κουτιά με 36 βολές

Όλα τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. που παρευρέθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση αποφάσισαν ομόφωνα και συμφώνησαν στην εκταμίευση των 200 ευρώ.

Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κουγιάς                                                 Ιωάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?