Αποφασεις 4ης Συνεδριασης 2019

4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – 2019

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών σελίδα 18

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 21:00 στο Τολό του Δήμου Ναυπλιέων και στο ξενοδοχείο “John & George”, μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 605/19 του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου Γεωργιδάκη Ιωάννη του Νικολάου, συνήλθε η 4η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019, με το εξής θέματα:

 • Ενημέρωση σχετικά με το έργο φωτισμού στο Λιμάνι του Τολού καθώς και τα πεζοδρόμια της εισόδου Τολού

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Γεωργιδάκης Γιάννης
 2. Κουγιάς Αναστάσιος
 3. Μπικάκης Νικόλαος
 4. Σκαλίδης Μανώλης – Γεώργιος
 5. Τριανταφύλλου Δημήτρης
 6. Μιχαήλ Αλέξανδρος

Απόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Βλαχάκη Νέλλυ
 2. Ταλαγάνη Ευγενία
 3. Τσαγκαρέλης Ανδρέας
 4. Καρούτζος Ανδριανός

ΕΡΓΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΤΟΛΟΥ

Ο Σ.Ε.Τ. συγκέντρωσε χρήματα από τα μέλη και μη μέλη για την αγορά και εγκατάσταση φωτισμού. Για την ολοκλήρωση του φωτισμού απομένει η τοποθέτηση 2 κολονών φωτισμού, οι οποίες έχουν περισσέψει από τα πεζοδρόμια εισόδου και έχουμε λάβει την διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου ότι θα τοποθετηθούν άμεσα. Η παροχή έχει γίνει ήδη από εμάς. Το κόστος φωτισμού ανήλθε στο ποσό των 1.800 ευρώ. Ο Δήμος Ναυπλιέων πληρώνει το ρεύμα. Ο φωτισμός είναι με LED για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος.

Η συζήτηση/αίτημα έγινε πριν ένα χρόνο περίπου στον Αντιδήμαρχο κ.Γαβρήλο που θέσαμε το πρόβλημα της μη ύπαρξης φωτισμού στο λιμάνι/χώρο στάθμευσης. Του ζητήσαμε παροχή ρεύματος με την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάναμε το κόστος υλοποίησης του φωτισμού. Ο κ.Γαβρήλος σε συνεργασία με τον Τοπάρχη κ.Μπικάκη δημιούργησαν την χάραξη στον δρόμο για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την παροχή.

ΕΡΓΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΛΟΥ

Η συζήτηση/αίτημα έγινε πριν τρία χρόνια περίπου στον Δήμαρχο κ.Κωστούρο με θέμα πεζοδρόμηση εισόδου Τολού με ίδια κεφάλαια. Παραδόθηκε προμελέτη του κ. Μπικάκη Παναγιώτη (που εργάστηκε αφιλοκερδώς). Ο Δήμαρχος μας ζήτησε να υλοποιήσει ο Δήμος το έργο πεζοδρόμησης και με το συγκεκριμένο ποσό να υλοποιήσουμε εμπλουτισμό της παραλίας, κάτι το οποίο δεν έγινε από μέρους μας λόγω έλλειψης αδειών.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε δική τους μελέτη, βάση της οποίας υλοποιήθηκε το έργο. Ο Σ.Ε.Τ. έκανε διορθωτικές παρεμβάσεις μία εκ των οποίων είναι η πινακίδα σήμανσης που ήδη έχει τοποθετηθεί.

Ο Σ.Ε.Τ. ανέλαβε το κόστος αγοράς του σκελετού της πινακίδας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.700 ευρώ. Το ποσό συγκεντρώθηκε από μέλη του Σ.Ε.Τ.. Την πινακίδα ενημέρωσης την ανέλαβε ο Δήμος Ναυπλιέων και πιο συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος κ.Καχριμάνης Γιώργος.

Όσο αφορά τις παρατηρήσεις περί μικρού πλάτους πεζοδρομίου τα έχουμε αναφέρει προφορικά στον Δήμαρχο και στις τεχνικές υπηρεσίες και θα ζητήσουμε διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κουγιάς                                                 Ιωάννης Γεωργιδάκης

Login

Lost your password?