Αποφασεις 2ης Συνεδριασης 2021

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 μέσω Skype μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. 852/21 του Προέδρου Ιωάννη Γεωργιδάκη του Νικολάου συνήλθε έκτακτα η 2η Συνεδρίαση του Δ.Σ. 2021 με τα εξής θέματα:

1) Ενημερώσεις/Απολογισμός από τις δράσεις των μελών του Δ.Σ.

2) «Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων / Τολό)»

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής:

 1. Ιωάννης Γεωργιδάκης του Νικολάου
 2. Πέτρος Σκαλίδης του Δημητρίου
 3. Ευάγγελος Ηλιόπουλος του Ιωάννη
 4. Michalina Siekierczak-Papadrianou του Jaroslaw
 5. Ανδρέας Τσαγκαρέλης του Γρηγορίου
 6. Νέλλη Βλαχάκη του Πέτρου
 7. Παναγιώτης Ιωάννου του Μιχαήλ

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής:

 1. Άννα Πλιάτσικα του Στυλιανού
 2. Αργυρή Σκαλίδη του Ευαγγέλου
 3. Δημήτρης Τσίρος του Κωνσταντίνου
 4. Ευαγγελία Χολέβα του Γεωργίου

ΘΕΜΑ 1ο

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο Ιωάννη Γεωργιδάκη για το σχέδιο της δημιουργίας Οικοτροφείου το 2021 για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο Τολό. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τον Κύριο Κωνσταντίνο Ποτήρη, πρόεδρου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ” που αφορούσε τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Οικοτροφείου.

ΘΕΜΑ 2ο

1.ωΟ κύριος Κωνσταντίνος Ποτήρης, πρόεδρος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ” παρουσίασε το σχέδιο δημιουργίας οικοτροφείου, υποστηρίζοντας  την επιλογή του Τολού ως την ιδανικότερη τοποθεσία για μια τέτοια εγκατάσταση.

Επιπλέον, περιέγραψε τη διαδικασία επιλογής χώρου από νομικής άποψης και συζήτησε την πορεία των σχετικών διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του οικοτροφείου.

Απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ., περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του είδους μονάδων ψυχικής υγείας χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Οικοτροφείου Ευαγγελισμός Ι – ΚΟΡΙΝΘΙΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, η εγκατάσταση στο Τολό θα αρχίσει να λειτουργεί το Μάιο του 2021.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία και ο σύλλογός μας δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για τη δημιουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης στο Τολό. Επισημάνθηκε επίσης ότι σε περίπτωση έργων που αφορούν τη λειτουργία τουριστικών περιοχών, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των κατοίκων και των επιχειρηματιών του τόπου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την συνάντηση στα μέλη του Συλλόγου με την παράκληση να πάρουν θέση επί αυτών.
Ο Πρόεδρος                                                                                                         Ο Γραμματέας

Login

Lost your password?