Αποτελεσματα Εκλογων 23ης Οκτωβριου 2019

Αποτελέσματα Εκλογών 23ης  Οκτωβρίου 2019 

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 11:00 η τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους κατώθι:

 1. Κωτσιόπουλος Ευστάθιος του Σταύρου
 2. Μπικάκης Νικόλαος του  Ιωάννη
 3. Σκαλίδης Μανώλης του Δημητρίου

Αφού εξέλεξε πρόεδρο της τον Κωτσιόπουλο Ευστάθιο διέμενε ενιαίο ψηφοδέλτιο στα ταμειακώς ενήμερα μέλη, με τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκλεκτική Επιτροπή και πραγματοποίησε τις εκλογές του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού.

Σύνολο μελών:  100

Ταμειακώς ενήμερα μέλη: 84

Παρόντες: 57

Σύνολο ψηφοδελτίων: 57

Έγκυρα: 54

Άκυρα: 3

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων οι υποψήφιοι έλαβαν τους παρακάτω σταυρούς:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 • Βλαχάκη Νέλλη του Πέτρου: (44) σαράντα τέσσερα
 • Γεωργιδάκης Ιωάννης του Νικολάου: (51) πενήντα ένας
 • Ηλιόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη: (50) πενήντα
 • Ιωάννου Παναγιώτης του Μιχαήλ: (35) τριάντα πέντε
 • Παπανδριανού-Siekierczak Michalina του Jaroslaw: (30) τριάντα
 • Πλιάτσικα Άννα του Ευαγγέλου: (16) δέκα έξι
 • Σκαλίδη Αργυρή του Ευαγγέλου: (24) είκοσι τέσσερα
 • Σκαλίδης Πέτρος του Δημητρίου: (43) σαράντα τρία
 • Τσαγκαρέλης Ανδρέας του Γρηγορίου: (45) σαράντα πέντε
 • Τσίρος Δημήτρης του Κωνσταντίνου: (27) είκοσι εφτά
 • Χολέβα Ευαγγελία του Γρηγορίου: (34) τριάντα τέσσερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 • Βιάρου Αθηνά του Γεωργίου: (39) τριάντα εννέα
 • Κατσιμίχα Μαρία του Ελευθερίου: (36) τριάντα έξι
 • Τριανταφύλλου Δημήτρης του Ιωάννη: (45) σαράντα πέντε

Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει όλα τα σχετικά στοιχεία της διεξαχθείσας εκλογής στο μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που πλειοψήφησε: Γεωργιδάκη Ν. Ιωάννη με απόδειξη παραλαβής.

Για την Εφορευτική Επιτροπή                                 Μέλος του Δ.Σ. που πλειοψήφησε

1)Κωτσιόπουλος Ευστάθιος του Σταύρου            Ιωάννης Γεωργιδάκης

2)Μπικάκη Νικόλαος του  Ιωάννη

3)Σκαλίδης Μανώλης του Δημητρίου

Login

Lost your password?