Αναδειξη νεου Διοικητικου Συμβουλιου

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 20:15 στο ξενοδοχείο John & George  κατόπιν πρόσκλησης με Α.Π. 753/19 του Ιωάννη Ν. Γεωργιδάκη ο οποίος πλειοψήφησε κατά την εκλογική διαδικασία της 23ης Οκτωβρίου 2019, συνήλθαν τα νέα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

 1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Βλαχάκη Νέλλη
 2. Γεωργιδάκης Γιάννης
 3. Ιωάννου Παναγιώτης
 4. Σκαλίδης Πέτρος
 5. Παπαδριανού-Siekierczak Michalina
 6. Πλιάτσικα Αννα
 7. Τσαγκαρέλης Ανδρέας
 8. Χολεβά Ευαγγελία

Απόντες στη συνέλευση ήταν οι εξής:

 1. Ηλιόπουλος Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών)
 2. Τσίρος Δημήτρης
 3. Σκαλίδη Αργυρή

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα για την σύνθεση του νέου Δ.Σ. η οποία θα είναι η εξής:

Πρόεδρος:  ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος: ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Γενικός Γραμματέας: ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ-SIEKIERCZAK MICHALINA

Ταμίας: ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μέλη: ΒΛΑΧΑΚΗ ΝΕΛΛΗ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη: ΣΚΑΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου που εγκρίθηκε ομόφωνα, τα Αναπληρωματικά μέλη θα έχουν ισότιμη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 3ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι «ανοιχτές» σε όλα τα μέλη του Σ.Ε.Τ.

prosklisis_sign

Login

Lost your password?